Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για βιβλιοδεσία ληξιαρχικών πράξεων, αποφάσεων, πρακτικών & λοιπών εντύπων

1 Νοεμβρίου 2017
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσίας: Βιβλιοδεσίας ληξιαρχικών πράξεων, Αποφάσεων & Πρακτικών συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων και λοιπών εντύπων των υπηρεσιών του Δήμου.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΑΡΙΚΑ
Τηλ.: 2431351213
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 1/11/2017
Αριθ. Πρωτ.: 59005

59005_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ