Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΠΡΑΞΗ «Ε.Π ΕΒΥΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ 2015-2016 Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ»

28 Ιουλίου 2016
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει οτι εκτίθεται σε δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ΠΡΑΞΗ «Ε.Π ΕΒΥΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ 2015-2016 Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Τηλ.: 24313 51203
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 28/7/2016
Αριθ. Πρωτ.: 37103

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 2