Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για ανακατασκευή πλατείας Ξυλοπαροίκου (Δ.Ε. Κόζιακα)

23 Ιουνίου 2017
Ο Δήμος Τρικκαίων διακηρύσσει την προσφυγή στη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΞΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟΥ (Δ.Ε. ΚΟΖΙΑΚΑ)».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ. Δ/νση: Ιακωβάκη 5
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ
Τηλ.: 2431063236
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 23/6/2017

ΕΞΩΦΥΛΛΟ1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 TELIKH

5.ΣΑΥ

6.ΦΑΥ

20161125-ΤΕΥΔ_v1 0 (2)

ΕΣΥ_ 4412

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ