Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Τ.Κ. ΖΗΛΕΥΤΗΣ»

26 Νοεμβρίου 2019
Ο Δήμος Τρικκαίων διακηρύσσει την προσφυγή στη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Τ.Κ. ΖΗΛΕΥΤΗΣ».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΑΛΜΠΑΝΗ
Τηλ.: 2431063240
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 26/11/2019

0.Εξώφυλλο

1 Διακήρυξη_signed

2. ΤΕΥΔ

2.ΤΕΥΔ_signed

3.Τεχνική έκθεση_signed

4.Προϋπολογισμός_signed

5.Αναλυτικό τιμολόγιο_signed

6.Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων_signed

7.ΣΑΥ_signed

8.ΦΑΥ_signed

9.ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΖΗΛΕΥΤΗΣ signed

9.ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΖΗΛΕΥΤΗΣ