Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη του έργου ασφαλτοστρώσεις Δήμου Τρικκαίων 2018-2019

28 Μαρτίου 2018
Ο Δήμος Τρικκαίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την ανάθεση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Τρικκαίων 2018-2019».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ. Δ/νση: Ιακωβάκη 5 & Μιαούλη
Ταχ. Κωδ.: 42100
Τρίκαλα, 28/3/2018
Αριθ. Πρωτ.: 11027

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

20171205-PROTYPO_ERGON_XT_KATO_TON_ORION ΗΛΙΑΣ

Τεχνική περιγραφή

20180209-TEYD_v1 0-1 ΣΩΣΤΟ (2)

ΕΣΥ_ 4412

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΦΑΥ

ΣΑΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ