Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ –ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΝΕΟΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2016-2017»

11 Ιουλίου 2016
Ο Δήμος Τρικκαίων διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ –ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΝΕΟΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2016-2017». Αναλυτικά:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τεχνικών Υπηρεσιών & Προγραμματισμού
Τ. Δ/νση: Ιακωβάκη 5
Ταχ. Κωδ.: 42132
Πληρ.: Κάλφα Σοφία
Τηλ.: 24310-63243/63229
Τρίκαλα, 5/7/2016
Αριθ. Πρωτ.: 33469

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΑΥ

ΦΑΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ