Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Κ29Α ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

13 Μαρτίου 2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΑΣΤ