Δήμος Τρικκαίων

Διακοπή κυκλοφορίας λόγω εργασιών για φυσικό αέριο

15 Μαρτίου 2016
Από το γραφείο Γενικής Αστυνόμευσης της ΑΔ Τρικάλων ανακοινώνεται ότι θα υπάρξει προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων, λόγω εργασιών παροχής φυσικού αερίου

 

 

 

Η προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας τροχοφόρων οχημάτων θα γίνει κατά το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 16/03/2016 έως και Πέμπτη 17/03/2016 και κατά τις ώρες από 07:30΄ έως 15:30΄ και από 17:30΄ έως 20:00΄ των ημερών αυτών, στις κατωτέρω οδούς του Δήμου Τρικκαίων:

-Στην οδό Γιάννη Πανούτσου και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Περγάμου και Αναλήψεως και
-Στην οδό Βρύγου και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Πλαταιών και Τρύφωνος.

Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση.

Με μέριμνα και ευθύνη των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.