Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ. ΑΓΡΕΛΙΑΣ

20 Νοεμβρίου 2019
Ο Δήμος Τρικκαίων διακηρύσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ. ΑΓΡΕΛΙΑΣ».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΡΔΙΚΑ
Τηλ.: 2431352510, 2431063241
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 20/11/2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΓΡΕΛΙΑ_signed

0.Εξώφυλλο

2.ΤΕΥΔ

3.Τεχνική περιγραφή_signed

4.Προϋπολογισμός_signed

5.Τιμολόγιο_signed

6.Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων_signed

7.ΣΑΥ_signed

8.ΦΑΥ_signed

9 Περιληπτική διακήρυξη ΑΓΡΕΛΙΑ (latest)_signed