Δήμος Τρικκαίων

Διαμαρτυρία Δ.Σ. για την μη ανέγερση του Νοσοκομείου

30 Σεπτεμβρίου 2020

Το κράτος έδειξε πλήρη ασυνέπειαν

εις το ζήτημα της ανεγέρσεως του Νοσοκομείου

Το δημοτικόν συμβούλιον κατόπιν μακράς συζητήσεως απεφάσισεν όπως απευθύνη διαμαρτυρίας δια την μη έναρξιν της ανεγέρσεως του νοσοκομείου.

Τον Φεβρουάριο του 1957 σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έπειτα από μακρά συζήτηση αποφάσισε να διαμαρτυρηθεί για τη μη έναρξη ανέγερσης του Νοσοκομείου.

Συγκεκριμένα στην συνεδρίαση παρευρέθησαν ο Δήμαρχος, ο Κανταρτζής πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και οι δημοτικοί σύμβουλοι Μουχτάρης, Τζαβέλας, Βαρδούλης, Δουλόπουλος, Κολοβός, Παπαμιχαήλ, Κλούφης, Άδαμάκος, Μίγκας, Παλπάνας, Καραλής, Πολυζόποπλος, Παπαζησης, Βαβύλης, Χολέβας και Καταφυγιώτης.

Προ της ημερησίας διατάξεως παρουσιάστηκαν διάφοροι επιτροπές διά την οδό Ομήρου, Όθωνος, Φλεγίου, Ερμού και ιδία το αρτεσιανό Αγίου Αθανασίου.

Ο κ. Κανταρτζής χαιρέτισε την παρουσία του νέου δημοτικού συμβούλου κ. Παν. Καραλή και ευχήθηκε όπως επαξίως αναπληρώσει το κενό μετά την παραίτηση ίου κ. Παππά.

Ο κ. Καραλής ευχαρίστησε και βεβαίωσε ότι θα εργασθεί, ίνα φανεί συνεπής.

Εν συνεχεία ο κ. Κανταρτζής πρότεινε όπως ληφθεί απόφαση και εκδοθεί ψήφισμα διά τους βανδαλισμούς και αγριότητες των Τούρκων στην Κύπρο εις βάρος των αδελφών Κυπρίων οίτινες αποβλέπουν εις την κατάπνιξη του φρονήματος των Κυπρίων πατριωτών. Το Συμβούλιο ενέκρινε την έκδοση ψηφίσματος προς τον ΟΗΕ κλπ.

Ακολούθως ο κ. Κανταρτζής είπε τα ακόλουθα:

Προ ενός έτους αποφασίστηκε επί ζημία του Δήμου η παραχώρηση του κτιρίου του Νοσοκομείου στο ΤΕΘΑ για να αποκτήσουμε συγχρονισμένο Κρατικό Noσοκομείο. Και παραχωρήθηκε προ ενός έτους χάρις στις ρητές διαβεβαιώσεις του κ. Νομάρχου, των άλλων αρμοδίων παραγόντων, ότι η πόλη και η περιφέρεια θα αποκτούσε συντόμως το νέο κτίριο του Νοσοκομείου.

Παρήλθε όμως ένα έτος και οι εργασίες δεν άρχισαν, ενώ παραλλήλως ούτε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ενεγράφη η σχετική πίστωση. Προτείνω ν’ απευθύνουμε εγγραφή προς τους αρμοδίους και το Δ.Σ. του Νοσοκομείου και ν’ αξιώσουμε όπως το ταχύτερο αρχίσουν οι εργασίες διά το νέο κτίριο του Νοσοκομείου, διότι η κοινωνία της πόλεώς μας αγωνιά. Προτείνω ακόμη να διαμαρτυρηθούμε και διότι ενώ αγοράστηκε το οικόπεδο οι εργασίες. δεν άρχισαν.

Βαρδούλης: Να διαμαρτυρηθούμε και εντόνως μάλιστα, επί πλέον δε διότι δεν ενεγράφη πίστωση στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

Αδαμάκος: Εις το ζήτημα περί αμέσου δωρεάς του κτιρίου εις το ΤΕΘΑ και την χορήγηση των ποσών των 2 εκατ. υπό τούτου, όπερ κατετέθη και των 1.500.000 υπό του υπουργείου Προνοίας, εγώ τότε αμφέβαλα και τόνισα να υπογραφεί το συμβόλαιο συγχρόνως με την έναρξη του έργου. Πρέπει να διαμαρτυρηθούμε διότι ενεπαίχθημεν και ως Δήμος και ως πόλις και περιφέρεια.

Μουχτάρης: Κακώς εδέχθητε να δοθούν τα χρήματα εις το Δ.Σ. του Νοσοκομείου και όχι εις τον Δήμον.

Κλούφης: Ούτε ο Άδαμακος ούτε ο κ. Μουχτάρης έχουν δίκαιο. Πιστέψαμε διότι παρασυρθήκαμε από τους κ.κ. βουλευτάς και λοιπούς αρμοδίους, πιστεύοντας εις τας διαβεβαιώσεις των.

Παλπάνας: Ξεχνάτε ότι η πόλη σηκώθηκε στο πόδι, διότι με την μη παραχώρηση το Σώμα θα εγκαθίστατο εις Καρδίτσα και αυτό θα ήτο εις βάρος της οικονομικής ζωής της πόλεως;

Βαβύλης: Το θέμα αυτό μας απασχόλησε, μας συγκίνησε και μας συγκλόνισε σε πολλές συνεδριάσεις εκ του γεγονότος ότι όλοι όσοι ψηφίσαμε, ψηφίσαμε με στενοχώρια και πικρία διότι δωρίσαμε το κτίριο εις το Κράτος, το οποίον όφειλε να το ανεγείρει νοσοκομείο.

Όλοι μας έδωσαν υποσχέσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν τελικώς. Ο Μητροπολίτης, οι βουλευταί, πλην του κ. Πίσπα όστις είχε το θάρρος να αντιτεθεί, ο Νομάρχης, ο όποιος διά να μας πείσει, υπεσχέθη ότι, το Νοσοκομείο θ’ ανεγείρετο μόνον με τη δαπάνη αγοράς του οικοπέδου, αλλά και η δαπάνη διά την αγορά τούτου από 400.000 έφθασε τις 667.000, και ότι η μελέτη θα εγένετο δωρεάν και ότι μηχανικοί θα προσέφεραν δωρεάν τις υπηρεσίες των. Με αυτές τις υποσχέσεις και ότι θα ανεγράφετο και πίστωση 1.500.000 δρχ. μας ανάγκασαν να πειστούμε να παραχωρήσουμε το κτίριο, και ήδη βλέπουμε ότι το έργο αυτό, το οποίο, ενώ διαβεβαίωναν, ότι θα άρχιζε μετά έξι μήνες και ενώ αγοράσθηκε το οικόπεδο, παρήλθε έτος χωρίς να αρχίσουν εργασίες ούτε να εγγραφεί το ποσό των 1.500.000.

Ενώ ακόμη διαβεβαίωσαν ότι δωρεάν ο κ. Μπίρης θα έκανε την μελέτη, ως πληροφορούμαι, θα ζητήσει αμοιβή, ενώ ουδείς των μηχανικών συμβάλλει δωρεάν. Όλα αυτά δικαίωσαν τους φόβους και αμφιβολίες μας, που εκφράσαμε και εις 10 συνεδριάσεις διατυπώσαμε. Επιβάλλεται να διαμαρτυρηθούμε εντονότατα προς όλες τις κατευθύνσεις και προς τον κ. Νομάρχη, ο οποίος φέρει ακεραία την ευθύνη.

Παπαζήσης: Γενικότερα οι Δυτικοθεσσαλοί δεν σκεπτόμεθα με την ψυχρά λογική. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ασκήθηκε πίεση. Τι θα εγένετο αν το Σώμα μεταστάθμευε εις Καρδίτσα και ζημίωνε οικονομικώς η πόλις; Αυτά ήσαν εκείνα τα οποία ώθησαν εις την απόφαση της παραχωρήσεως. Έκαναν άριστα και το παρεχώρησαν διότι άλλως δεν ήτο δυνατόν ν’ αποκτήσουμε Νοσοκομείο και δεν πρέπει να μεταβληθούμε εις Ιερεμιάδας και να κλαίμε.

Μη λησμονείτε ότι ο συμπολίτης μας κ. Σόλων Γκίκας, αρχηγός τότε του ΓΕΣ, ελθών στην πόλη μας, άσκησε την μεγαλύτερα επιρροή. Δεν μπορούμε να λέμε ότι αμάρτησε τις των παρόντων δημοτικών συμβούλων ψηφίσας υπέρ της παραχωρήσεως.

Εκτός των άλλων να απευθύνουμε διαμαρτυρία και εις τον κ. Γκίκα ως τον κυριότερο εισηγητή της παραχωρήσεως.

Τέλος απεφασίσθη να απευθυνθεί διαμαρτυρία εις τον κ. πρωθυπουργό, κ. πρόεδρο Βουλής, κ.κ. υπουργούς Προνοίας και Εσωτερικών, κ. Νομάρχη, κ.κ. βουλευτάς, ΤΕΘΑ και ΓΕΣ και Δ.Σ. Κρατικού Νοσοκομείου.

Ακολούθως το συμβούλιο εισήρθε εις την εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Με τίτλο «Το νέον κτίριο του Νοσοκομείου» το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου απαντά στα σχόλια του τοπικού Τύπου εκθέτοντας όλο το ιστορικό για την ανέγερση του.

 

 

 

 

 

 

Επίσης ο βουλευτής Νικόλαος Έξαρχος πληροφορεί με τηλεγράφημά του ότι προέβη αρμοδίως σε προφορικά διαβήματα ενώ κατέθεσε και επερώτηση στη Βουλή απευθυνόμενη στον πρωθυπουργό και υπουργούς Συντονισμού και Προνοίας για τη «γενομένη αδικία προς τους κατοίκους του νομού Τρικάλων».

 

 

 

 

                                                 

                                                                                                                                                  Για την αντιγραφή: Σ.Α.Μπακοβασίλης