Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΔΩ