Δήμος Τρικκαίων

Διευκρινίσεις για διακήρυξη προμήθειας γραφικής ύλης

15 Μαρτίου 2016
Διευκρινίσεις για διακήρυξη προμήθειας γραφικής ύλης εξέδωσε το τμήμα Προμηθειών του Δημου ΤΡικκαίων. Συγκεκριμένα:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα,

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Επί της αριθμ. 12696/9-3-2016 Διακήρυξης
Σχετικά με την αριθμ. 12696/9-3-2016 Διακήρυξη για την προμήθεια Γραφικής ύλης 2016-2017, διευκρινίζουμε τα εξής:
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΟΜΑΔΑ A΄ : ΓΡΑΦΙΚΗ ΎΛΗ και συγκεκριμένα στα παρακάτω είδη, αναφέρεται εκ παραδρομής λανθασμένα η μονάδα μέτρησης, ήτοι:
PROK
Παρακαλούμε στην προσφορά σας να δώσετε προσφερόμενη τιμή για τις ορθές μονάδες μέτρησης, όπως αυτές αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα Β΄.
Η Προϊσταμένη
Τμήματος Προμηθειών
Ευθυμίου Παναγιώτα

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ