Δήμος Τρικκαίων

Δήλωση Παπαστεργίου για το σ/ν για τις λαϊκές αγορές

15 Απριλίου 2021

Σε δήλωση για το ζήτημα του σχεδίου νόμου που αφορά τις λαϊκές αγορές προέβη ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Τρικκαίων, ∆ημήτρης Παπαστεργίου.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

Με αφορμή το σχέδιο νόμου που προωθεί η Κυβέρνηση σχετικά με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών και μέχρι αυτό να βγει σε επίσημη διαβούλευση, θεωρώ απαραίτητο να επισημάνω ότι αποτελούν πάγιες θέσεις της ΚΕ∆Ε και της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού τα παρακάτω:
Πρώτον, αδιαμφισβήτητα είναι αναγκαίο να υπάρξει ένας ουσιαστικός εκσυγχρονισμός του μοντέλου λειτουργίας των λαϊκών αγορών, που θα εξυπηρετεί το συμφέρον των καταναλωτών και θα διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας όσων απασχολούνται σε αυτές.
∆εύτερον, θεωρούμε δεδομένο και αυτονόητο ότι οι λαϊκές αγορές πρέπει να είναι, στο σύνολο τους, στην εποπτεία των ∆ήμων της χώρας.
Είναι μια αρμοδιότητα κι ευθύνη που πρέπει να ανήκει αποκλειστικά στην Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού προκειμένου -μεταξύ άλλων- να μπορούν οι ∆ήμοι, και στο μέλλον, να καθορίζουν το χώρο που θα διεξάγονται οι λαϊκές αγορές, να ασκούν αποτελεσματικό έλεγχο, να φροντίζουν για την εύρυθμη λειτουργία και καθαριότητα του χώρου που τις φιλοξενεί και φυσικά να καθορίζουν το ύψος του εισπραττόμενου ημερήσιου τέλους, το οποίο θα αξιοποιείται προς όφελος της εύρυθμης λειτουργίας τους.