Δήμος Τρικκαίων

Δήμος Τρικκαίων: Στην πράξη η προώθηση της ισότητας και η στήριξη των γυναικών

8 Μαρτίου 2021

Σε δελτίο Τύπου σχετικά με την Ημέρα της Γυναίκας, το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Τρικκαίων, επισημαίνει:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφιερώνει τη φετινή Ημέρα της Γυναίκας στον παγκόσμιο αγώνα των γυναικών κατά της κρίσης του COVID-19.

Ακολουθώντας την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία και δια στόματος της αρμόδιας Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πρόνοιας και Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, κ. Γεωργίας Κοτρώνη – Μπαλοδήμου, ο Δήμος Τρικκαίων αφιερώνει τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα:

– σε όλες τις γυναίκες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα κατά της πανδημίας του κορονοϊού, υπηρετώντας στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης, του εμπορίου, της οικιακής φροντίδα.

– σε όλες τις γυναίκες που έχουν πληγεί σοβαρά από την κρίση λόγω της απώλειας θέσεων εργασίας ή της απασχόλησής τους σε επισφαλείς θέσεις εργασίας.

– σε όλες τις γυναίκες που υπέστησαν και υφίστανται οποιασδήποτε μορφής βίας είτε κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού της πανδημίας που οδήγησε σε αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας είτε βία οποιασδήποτε μορφής σε κάθε έκφανση της ζωής τους.

– σε όλες τις γυναίκες που σε κάθε κρίση, διαχρονικά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα υπηρετώντας, μέσα από τους πολλαπλούς τους ρόλους τους ως εργαζόμενες, μητέρες, φροντίστριες την πολιτεία, την πόλη, την οικογένεια, την κοινωνία, υπό αντίξοες συνθήκες και αυξημένο ρίσκο έκθεσης στους κινδύνους.

Ο Δήμος Τρικκαίων, στην κρίσιμη αυτή συγκυρία της πανδημίας αλλά και της πρόσφατης γιγάντωσης του κινήματος #metoo στην Ελλάδα, στέκεται ουσιαστικά δίπλα σε κάθε γυναίκα που τα δικαιώματα της στη ζωή, την υγεία, την ασφάλεια και την εργασία πλήττονται με οποιαδήποτε τρόπο.

Ο Δήμος Τρικκαίων, θεωρώντας την ισότητα των φύλων ως έναν από τους βασικούς πυλώνες της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης (Στόχος 5 των ευρωπαϊκών πολιτικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης) για τη δημιουργία μιας ανοιχτής, προσβάσιμης και ασφαλούς πόλης για όλες και όλους τους δημότες της, τα τελευταία χρόνια με μια σειρά ενεργειών και δράσεων και στοχεύει στην ουσιαστική υλοποίηση της:

Α) Τα τελευταία 7 χρόνια, ο Δήμος Τρικκαίων διαθέτει εξειδικευμένη Δομή για ζητήματα έμφυλης ισότητας αλλά και πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας και των διακρίσεων κατά των γυναικών, το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Θυμάτων Βίας, το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου. Το Κέντρο λειτουργεί από το 2013, χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2014-2020». Εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο Δομών Ισότητας της ΓΓΟΠΙΦ (Συμβουλευτικά Κέντρα, Ξενώνες φιλοξενίας και Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900 ).
Απευθύνεται σε
α) Γυναίκες που υφίστανται οποιαδήποτε μορφή βίας/ ή έχουν υποστεί βία στο παρελθόν ( σωματική κακοποίηση, ψυχολογική, συναισθηματική ή λεκτική βία, σεξουαλική παρένοχληση, ενδοοικογενειακή βία, βιασμό κτλ) και
β) σε Γυναίκες που εκτίθενται σε πολλαπλές διακρίσεις ( μετανάστριες, πρόσφυγες, άπορες, άστεγες, ΑμεΑ, άνεργες).Στελεχώνεται με ειδικευμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και ειδικότερα από Ψυχολόγο, Νομικό, Κοινωνικό Λειτουργό και Κοινωνιολόγο, οι οποίοι παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες ψυχολογικής, κοινωνικής εργασιακής και νομικής στήριξης και παράλληλα σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας και δικτύωσης με τοπικούς φορείς .

Β) Από το 2017 ο δήμος Τρικκαίων έχει υπογράψει την «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» , αναλαμβάνοντας δημόσια δέσμευση για την προώθηση της αρχής της Ισότητας των Φύλων και την ένταξη της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming) στη χάραξη, εφαρμογή και αξιολόγηση των πολιτικών σε τοπικό επίπεδο, ώστε άνδρες και γυναίκες να επωφελούνται ισότιμα από όλες τις δημόσιες παρεμβάσεις, κατά τρόπο πρακτικό και ουσιαστικό.

Γ) Τον Μάιο του 2019 και σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4604/2019, ο Δήμος Τρικκαίων ίδρυσε τη «Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων» προκειμένου αυτή να συμμετέχει και να υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του δήμου, να εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Δομές του Δήμου, όπως το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών .

Δ ) Για την περίοδο 2019-2022 ο Δήμος Τρικκαίων συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Urbact III -“Gendered Landscape”». Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και στο πλαίσιο του έργου, τα Τρίκαλα ( η μοναδική πόλη από την Ελλάδα ) μαζί με άλλες 5 Ευρωπαϊκές πόλεις : Umea ( Σουηδία ) , Βαρκελώνη ( Ισπανία), La Rochelle ( Γαλλία ), Celje ( Σλοβενία ), Panevezys ( Λιθουανία ) , συνεργάζονται προκειμένου να δομήσουν τις τοπικές τους στρατηγικές για την ενίσχυση και προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φυλών στην τοπική κοινωνία, με στόχο τη δημιουργία μιας ανοιχτής και ασφαλούς πόλης, στην οποία άνδρες και γυναίκες θα κάνουν χρήση του δημόσιου χώρου, των υποδομών και της υπηρεσιών της ελεύθερα και ισότιμα.

Ε) Επίσης στον Δήμο Τρικκαίων τα τελευταία χρόνια  υπάρχει ανάδειξη γυναικών σε θέσεις ευθύνης και λήψης αποφάσεων, τόσο σε επίπεδο υπηρεσιών του Δήμου όσο και σε πολιτικό -διοικητικό επίπεδο ( γυναίκες επικεφαλής Διευθύνσεων και Τμημάτων Υπηρεσιών, γυναίκα Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, ισότιμη κατανομή θέσεων γυναικών Αντιδημάρχων κ.α. )

Σε αυτή λοιπόν, την εξαιρετικά κρίσιμη σε ευρωπαϊκό, εθνικό αλλά και τοπικό συγκυρία της πανδημίας, όπως αναφέρει η αρμόδια Αντιδήμαρχος του Δήμου Τρικκαίων, κ. Γεωργία Κοτρώνη – Μπαλοδήμου, «οι φωνές των γυναικών και των κοριτσιών πρέπει να ακουστούν, συμπεριλαμβανομένης και της λήψης αποφάσεων, τώρα περισσότερο από ποτέ».

Εξάλλου όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, δηλώνοντας τη σαφή υποστήριξη του, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών António Guterres: «Βάλτε τις γυναίκες και τα κορίτσια στο επίκεντρο των προσπαθειών για ανάκαμψη από την COVID-19. Η ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών είναι ουσιαστικής σημασίας για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την πανδημία μαζί, να ανακάμψουμε γρηγορότερα και να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους».

Από το γραφείο Τύπου

Από το γραφείο Τύπου