Δήμος Τρικκαίων

Δήμος Τρικκαίων: Στοχευμένη πρόταση για την κοινωνική αλληλεγγύη

31 Οκτωβρίου 2017
Υψους 285.000€ για αξιοποίηση Κοινωνικό Εστιατόριο, Κέντρο Διημέρευσης και Κέντρο Κοινότητας

Νέα πρόταση για ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης από τον Δήμο Τρικκαίων. Με έμφαση στη βελτίωση της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών, ενάντια στις επιπτώσεις της κρίσης, υποβάλλεται πρόταση από τον Δήμο για αναβάθμιση και ενιαία χωροθέτηση 2 δομών:

  • του Κοινωνικού Εστιατόριου
  • του Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων,

στον πλέον αρμόζοντα για τις δράσεις αυτές χώρο.

Η πρόταση είναι η μελέτη με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ», που εγκρίθηκε στην ουσία της ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017. Με μόνη διαφοροποίηση, την ένσταση για το αν θα πρέπει το κράτος να χρηματοδοτεί το όλο εγχείρημα, το Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχθηκε την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, ότι θα πρέπει να λειτουργήσουν οι δύο αυτές δομές σε ενιαίο χώρο.
Σε δημοτικό χώρο μάλιστα, όπου ήδη χωροθετήθηκε και το Κέντρο Κοινότητας, που ενημερώνει και υποστηρίζει ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες. Πρόκειται για την παλαιά «κλινική Αριστοτέλη Αντωνίου», ευεργέτη ιατρού της πόλης των Τρικάλων, που δώρισε το κτήριο, στο οποίο αυτό το διάστημα στεγάζει το Α ΚΑΠΗ Τρικάλων και υποδέχεται το Κέντρο Κοινότητας. Με δεδομένη την έλλειψη πόρων, το κτήριο είχε περιπέσει σε μερική αχρηστία. Πλέον, με την πρόταση που υποβάλλεται σε πρόσκληση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Π.Ε.Π Θεσσαλίας  για ένταξη και χρηματοδότηση της μελέτης, οι Κοινωνικές Δομές στα Τρίκαλα βελτιώνονται, αξιοποιώντας κάθε υπάρχον χρηματοδοτικό εργαλείο και πρόγραμμα.
Διότι  με τον προϋπολογισμό των περίπου 285.000 ευρώ, το κτήριο ανακατασκευάζεται σε όλα τα επίπεδα, ενώ γίνεται και προμήθεια βασικής υλικοτεχνικής υποδομής για τη λειτουργία του κοινωνικού εστιατορίου.
Εάν εγκριθεί η πρόταση του Δήμου Τρικκαίων, σε ένα ιστορικό κτήριο θα λειτουργούν τρεις δομές για τους αντιμετωπίζοντες συνέπειες της κρίσης: το Κέντρο Κοινότητας, το Κοινωνικό Εστιατόριο και το Κέντρο Ημέρας Αστέγων, ενώ ορισμένη ημέρα λειτουργεί και το Γραφείο Ενημέρωσης για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας.
Ετσι, εκπληρώνεται η επιθυμία του Αριστοτέλη Αντωνίου για τον σκοπό για τον οποίο δωρήθηκε το κτήριο, αλλά, κυρίως, ο Δήμος Τρικκαίων δημιουργεί νέα υποδομή ενάντια στην κρίση.
Οσονα φορά το Α ΚΑΠΗ Τρικάλων, ο Δήμος Τρικκαίων θα λάβει τη σχετική μέριμνα για  συνέχιση λειτουργίας και αναβάθμισή του ή στον ίδιο χώρο ή σε όμορο χώρο, ανάλογα με την πορεία του προγράμματος.

 

Από το γραφείο Τύπου