Δήμος Τρικκαίων

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2018

10 Ιανουαρίου 2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 10/1/2019
Αριθ. Πρωτ.: 668

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΟΧ 1-2018