Δήμος Τρικκαίων

Δημόσια Πρόσκληση για την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020

13 Φεβρουαρίου 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τηλ.: 2431351297
Τρίκαλα, 13/2/2020
Αριθ. Πρωτ.: 5390

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00004