Δήμος Τρικκαίων

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

31 Αυγούστου 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ