Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ–ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

7 Ιουλίου 2020
Ο ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ». Continue Reading ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ–ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΡΓΙΩΤΗ
Τηλ.: 2431063230
Τρίκαλα, 7/7/2020
Αριθ. Πρωτ.: 18825

Τεύχος Τροποποιήσεων -signed

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΑ

AOE 318-2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ-signed