Δήμος Τρικκαίων

Δημοτικές Εκλογές 1998

Έτος: 1998 Υποψήφιοι Σταυροί Α’ Κυριακή Β’ Κυριακή
ΣΠΑΘΗΣ ΓΕΩΡ. ΚΑΦΦΕΣ Λ. 994 46,22% 55,50%
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. 882
ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΓ. 822
ΜΟΥΛΙΩΤΑ Μ. 820
ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΘΩΜ. 737
ΚΑΡΑΦΩΤΗΣ Π. 659
ΔΗΜΑΚΗΣ Δ. 617
ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ι. 610
ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ Β. 591
ΙΑΤΡΟΥ ΕΛ. 577
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 537
ΜΑΝΗΣ Ι. 494
ΣΠΑΝΟΣ Θ. 485
ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤ. 474
ΤΑΜΗΛΟΣ ΜΙΧ. ΤΑΜΗΛΟΣ ΜΙΧ. 34,60% 44,50%
ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ Γ. 1084
ΣΑΡΑΝΤΗΣ Μ. 771
ΝΑΚΗΣ Β. 711
ΣΑΚΚΑΣ ΣΤ. του Σ. 608
ΣΙΩΚΗ ΑΘ. 595
ΚΟΥΤΣΙΑΣ Ν. 574
ΣΑΚΚΑΣ ΣΤ. του Λ. 515
ΠΑΙΔΗΣ ΣΤΕΦ. ΠΑΙΔΗΣ ΣΤΕΦ. 9,42%
ΒΑΒΥΛΗΣ ΑΘ. ΒΑΒΥΛΗΣ ΑΘ. 9,76%

Σχετικές σελίδες