Δήμος Τρικκαίων

Δημοτική Αστυνομία Τρικκαίων: 15ωρη τηλεφωνική υποστήριξη στον πολίτη

6 Οκτωβρίου 2020

 

Με τον τηλεφωνικό αριθμό 2431353556 σε 15ωρη βάση, η Δημοτική Αστυνομία Τρικκαίων εξυπηρετεί τους πολίτες στα θέματα που τους αφορούν. Το τηλεφωνικό κέντρο εκσυγχρονίστηκε και πλέον λειτουργεί με προσωπικό σε 15ωρη βάση: από τις 07:00 το πρωί έως τις 22:00 το βράδυ, η Δημοτική Αστυνομία επικοινωνεί με τους πολίτες για όλα τα θέματα αρμοδιότητάς της.
Πέντε χρόνια μετά την επανασύστασή της στον Δήμο Τρικκαίων και με 25 άτομα προσωπικό πλέον, η Δημοτική Αστυνομία βρίσκεται κοντά στον πολίτη για περιπτώσεις, όπως:

– Εγκαταλειμμένα οχήματα

– Παραβάσεις ΚΟΚ

– Παραβάσεις καθαριότητας

– Βεβαιώσεις γνησίου υπογραφής κατ’ οίκον (μόνο σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας προσέλευσης των ενδιαφερομένων στο ΚΕΠ)

– Κατάληψη κοινόχρηστων χώρων

– Κάπνισμα

– Παράνομο εμπόριο

– Λαϊκή αγορά

και διάφορα άλλα θέματα, με βάση τις διατάξεις του νόμου.

Από το γραφείο Τύπου