Δήμος Τρικκαίων

Το Δημοτικό Συμβούλιο για τη 18η Οκτωβρίου

19 Οκτωβρίου 2017
«Στις 18 Οκτωβρίου 1964 συμπληρώνεται η 20η επέτειος από της απελευθερώσεως της πόλεως Τρικάλων εκ των Γερμανικών στρατευμάτων κατοχής. Το γεγονός τούτο το οποίον οφείλεται και εις την πάλην του Λαού και της αντιστάσεως πρέπει να τιμηθεί δι’ εορταστικών εκδηλώσεων. Τη πρωτοβουλία του ο Δήμος να καταρτίση πρόγραμμα το οποίον να συμπεριλαμβάνη δοξολογίαν εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν, κατάθεσιν στεφάνων εις το μνημείον του Αγνώστου Στρατιώτου, ομιλίαν, χορούς εις την πλατείαν τη συνοδεία της Δημοτικής Φιλαρμονικής κλπ».

Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 1964. Θέμα προ ημερησίας διατάξεως ως κατεπείγον, έθεσε ο δημοτικός σύμβουλος Ιωάννης Κουτσιμανής, ο οποίος λαβών τον λόγον είπε: «Στις 18 Οκτωβρίου 1964 συμπληρώνεται η 20η επέτειος από της απελευθερώσεως της πόλεως Τρικάλων εκ των Γερμανικών στρατευμάτων κατοχής. Το γεγονός τούτο το οποίον οφείλεται και εις την πάλην του Λαού και της αντιστάσεως πρέπει να τιμηθεί δι’ εορταστικών εκδηλώσεων. Τη πρωτοβουλία του ο Δήμος να καταρτίση πρόγραμμα το οποίον να συμπεριλαμβάνη δοξολογίαν εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν, κατάθεσιν στεφάνων εις το μνημείον του Αγνώστου Στρατιώτου, ομιλίαν, χορούς εις την πλατείαν τη συνοδεία της Δημοτικής Φιλαρμονικής κλπ».

«Εις τον εορτασμόν αυτόν να κληθούν αι Αρχαί, αι οργανώσεις και ο λαός ώστε να τιμηθή αυτή η ιστορική ημέρα. Η 18η Οκτωβρίου να καθιερωθεί ως εθνική ημέρα της πόλεως και να εορτάζεται κάθε χρόνο».

ΕΡΕΥΝΑ – ΚΕΙΜΕΝΑ: ΣΩΤΗΡΗΣ Α. ΜΠΑΚΟΒΑΣΙΛΗΣ

Επί της προτάσεως διεξάγεται ευρεία συζήτησις και τελικώς γίνεται κατ’ αρχήν δεκτή.

Μεταξύ των άλλων ο δημοτικός σύμβουλος Παπαζαχαρίας είπε: «Την 18η Οκτωβρίου 1944 η πόλις μας ελευθερώθηκε από τους Γερμανούς κατακτητάς, και είδαμε όλοι το φως της ελευθερίας. Όλοι αγωνισθήκαμε διά το γεγονός αυτό και θα πρέπει να το εορτάσωμεν.»

Προεβλήθησαν αντιρρήσεις ως προς το ποιος θα καταρτίση το πρόγραμμα της εορτής και ποίας εκδηλώσεις θα διαλαμβάνη αυτή. Εδόθησαν ανάλογοι εξηγήσεις και τελικώς δια ψήφων 18 έναντι τεσσάρων (4) η πρότασις εψηφίσθη.

Ποίαι εκδηλώσεις θα λάβουν χώραν εις την πόλιν μας

«Με γενικόν σημαιοστολισμόν καταστημάτων δημοσίων και ιδιωτικών και οικιών, πανηγυρικήν φωταγώγησιν της πόλεως και ομιλίας εις τα σχολεία δημοσίας υπηρεσίας κλπ., ήρχησεν από χθες, ο πανυγηρικός εορτασμός επί τη επετείω της απελευθερώσεως της χώρας μας εκ της εχθρικής κατοχής του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου…».

Με μεγαλοπρέπειαν εορτάσθη η επέτειος της απελευθερώσεως

«Με την επιβαλλομένη μεγαλοπρέπειαν εορτάσθη εις την πόλιν μας η επέτειος της απελευθερώσεως της χώρας εκ της εχθρικής κατοχής του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Το χαρμόσυνον της ημέρας ανήγγειλεν η Φιλαρμονική του Δήμου και εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν της Αγίας Επισκέψεως ετελέσθη δοξολογία εις την οποίαν παρέστησαν εκπρόσωποι όλων των τοπικών αρχών και πλήθος κόσμου…»

 

 

ΣΗΜ.: Η αρχική φωτογραφία είναι από κείμενο του Βασίλη Πάνου που δημοσιεύθυκε στο trikkipress. Στη φωτογραφία φαίνεται το μισοκατεστραμμένο ξενοδοχείο “Πανελλήνιον” καθώς και οι δύο φανοστάτες.