Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Δημοτικό Συμβούλιο

Ζωντανή μετάδοση από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου