Δήμος Τρικκαίων

Διορίστηκε Δήμαρχος ο Αλ. Πούλιος

19 Μαρτίου 2018
Ένα χρόνο μετά τα δημοσιεύματα περί επικείμενης αντικατάστασης του Δημοτικού Συμβουλίου εμφανίστηκαν και πάλι δημοσιεύματα για φήμες και ψιθύρους για τις αλλαγές στον Δήμο ακόμη και του Δημάρχου διευκρινίζονταν ότι κάτι τέτοιο δεν θα γίνει και ότι «πρόκειται απλώς περί ψιθύρων ανθρώπων οι οποίοι αρέσκονται να παριστάνουν τους παντογνώστας».

Ένα χρόνο μετά τα δημοσιεύματα περί επικείμενης αντικατάστασης του Δημοτικού Συμβουλίου εμφανίστηκαν και πάλι δημοσιεύματα για φήμες και ψιθύρους για τις αλλαγές στον Δήμο ακόμη και του Δημάρχου διευκρινίζονταν ότι κάτι τέτοιο δεν θα γίνει και ότι «πρόκειται απλώς περί ψιθύρων ανθρώπων οι οποίοι αρέσκονται να παριστάνουν τους παντογνώστας».

Μετά από λίγες μέρες σε νέο σχόλιο της τοπικής εφημερίδας «Τρικαλινά Νέα» αναφέρεται: «Πιστεύομεν ότι λόγοι απορρέοντες από το πνεύμα της γενικωτέρας αλλαγής εις τον χώρον της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, υπαγορεύουν την αντικατάστασιν του μέχρι τούδε Δημάρχου Ιωαν. Μάτη, διά του καθ΄ όλα εγκρίτου συμπολίτου και επιστήμονος Αλ. Πούλιου. Διότι αναγνωρίζεται από όλους ότι ο απερχόμενος Πρώτος Πολίτης έχει να παρουσιάση περγαμηνάς δραστηριότητος και ανεκτιμήτου προσφοράς προς την πόλιν των Τρικάλων…»

 

«… Βεβαίως ο απολογισμός του έργου που συνετελέσθη εις τον Δήμον επί των ημερών του, (Ι. Μάτης) είναι ίσως θέμα του ιδίου. Ημείς όμως θεωρούμεν ελάχιστον καθήκον αυτήν την στιγμή της αλλαγής να του αναγνωρίσωμεν την τεραστίαν προσφοράν του, μεταφραζομένην εν γενικαίς γραμμαίς εις την ορθήν και ανιδιοτελή διαχείρισιν των οικονομικών του Δήμου και την σημερινή οικονομικήν του οντότητα, εις την εκτέλεσιν σπουδαίων έργων υποδομής (ως το υδραγωγείον, το δίκτυον υπονόμων, η οδοποιία, ο καλλωπισμός του κέντρου της πόλεως, ο προγραμματισμός του δικτύου υπονόμων ακάθαρτων υδάτων, η ανέγερσις του κτιρίου της δημοτικής αγοράς) και εις την λαμπράν και πρωτοποριακήν παροσίαν του Δήμου, εις όλας τας εκδηλώσεις της τοπικής αυτοδιοικήσεως επί πανελληνίου κλίμακος…»

«… Ο Δήμαρχος Ιωαν. Μάτης, παραδίδεται ήδη εις την αδέκαστον ιστορίαν αυτής της πόλεως. Οι συνδημόται, όμως, ανεξαρτήτως των κρίσεων εκείνης, θα θυμούνται εις το πρόσωπόν του, τον «Δήμαρχον με το ποδήλατον» που «αλώνιζε» καθημερινά την πόλιν».

ΕΡΕΥΝΑ – ΚΕΙΜΕΝΑ: ΣΩΤΗΡΗΣ Α. ΜΠΑΚΟΒΑΣΙΛΗΣ

Οι αλλαγές τελικά αυτές δεν θα επηρέαζαν τη γενικότερη σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου παρά μόνο τη συμπλήρωση των δύο κενών θέσεων του αντιδημάρχου και του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ορκωμοσία του νέου Δημάρχου

Στις 28 Αυγούστου τελικά πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία του νέου Δημάρχου Αλεξάνδρου Πούλιου σε αντικατάσταση του απολυθέντος Δημάρχου Ιωαν. Μάτη, με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο δημαρχιακό κατάστημα ενώπιον του νομάρχη Τρικάλων Γεωργ. Κουκουράκη, του Δ/τη της 7ης Μεραρχίας, του Δ/τη Χωροφυλακής, του εκπροσώπου της Περιφερειακής Διοικήσεως Τρικάλων, δημοτικοί και νομαρχιακοί σύμβουλοι, όλοι οι δημοτικοί υπάλληλοι καθώς και πολίτες, κυρίως εκ Μαυρελίου, από όπου κατάγονταν ο νέος δήμαρχος.

Απουσίαζε, αν και εκλήθη, ο αντικατασταθείς Δήμαρχος Ιωάννης Μάτης ο οποίος προτίμησε να πάει στην Αιδηψό για… λουτροθεραπεία.

Ο νέος Δήμαρχος έδωσε ενώπιον του νομάρχη τον εξής όρκο: «Ορκίζομαι εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος και εις το Ιερόν Ευαγγέλιον να φυλάττω πίστιν εις την Πατρίδα και τον Συνταγματικόν Βασιλέα των Ελλήνων, υπακοήν εις το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους και να εκπληρώ τιμίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου».

Στη συνέχεια μίλησαν ο νομάρχης Γ. Κουκουράκης, ο νέος Δήμαρχος Αλ. Πούλιος, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Κλωτσοτήρας. Τέλος, μετά το πέρας της τελετής πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπό την προεδρία του νομάρχη και των παρισταμένων επισήμων όπου εδόθησαν γενικές οδηγίες υπό του νομάρχη «διά την καλυτέραν επιτέλεσιν της αποστολής του Δημοτικού Συμβουλίου και εν γένει του Δήμου».

* Να πούμε πως ο Αλ. Πούλιος ήταν αδελφός του ταγματάρχη Δημητρίου Πούλιου ο οποίος είχε δολοφονηθεί από τους Τούρκους στην Κύπρο.