Δήμος Τρικκαίων

Διπλό κέρδος για οφειλές προς τον Δήμο Τρικκαίων

1 Οκτωβρίου 2019

Δύο τα κέρδη από τροποποίηση του νόμου για τις ρυθμίσεις οφειλών στους Δήμους. Όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η υποβολή αίτησης για ρύθμιση επεκτείνεται μέχρι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, μέχρι, δηλαδή τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Εξ ίσου σημαντικό – αν όχι σημαντικότερο – το ότι στη ρύθμιση θα συμπεριλαμβάνονται πλέον και οφειλές που θα βεβαιωθούν μέχρι τέλη Νοέμβρη και συγκεκριμένα μέχρι 29 Νοεμβρίου 2019. Σύμφωνα με τη σχετική τροπολογία, οι αιτήσεις που υποβάλλονται προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή του Νομικού του προσώπου, μπορεί «να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τόκους».
Υπενθυμίζεται ότι η ρύθμιση είναι αφορά σε χρέη από τέλη, φόρους, κλήσεις της δημοτικής αστυνομίας, πρόστιμα, μισθώματα κ.ά., έως και σε 100 δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το 2431351140 στον Δήμο Τρικκαίων (Οικονομική Υπηρεσία)

 Από το γραφείο Τύπου