Δήμος Τρικκαίων

Δωρεάν και φέτος η Κοινωνική Δομή Μουσικής και Χορού στον Δ. Τρικκαίων

15 Σεπτεμβρίου 2020

Για ένατη συνεχόμενη χρονιά ον Δήμος Τρικκαίων συνεργάζεται με ιδιωτικές σχολές χορού και μουσικής, για να προσφέρει δωρεάν μαθήματα σε άπορους/ες μαθητές/τριες. Η Κοινωνική Δομή Μουσικής και Χορού αφορά τη συνεργασία του Τμήματος Παιδείας της Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων με τις σχολές χορού, μουσικής, εικαστικών, Θεατρικών εργαστηρίων, συλλόγων ρυθμικής και ενόργανης γυμναστικής. Το πρόγραμμα αφορά σε προσφορά δωρεάν θέσεων σε μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, για άπορους/ες ή οικονομικά αδύναμους/ες μαθητές/τριες της πόλης.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς – κηδεμόνες θα υποβάλλουν την αίτηση από 15 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου 2020 με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο του Δήμου Τρικκαίων και μέσω αυτού, στο Τμήμα Παιδείας. Δικαίωμα αίτησης έχουν οικογένειες με εισόδημα έως 14.000 €.

Συνημμένα της αίτησης υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του Δήμου Τρικκαίων και μέσω αυτού στο Τμήμα Παιδείας:

  1. Αντίγραφο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  2. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας (έτους 2019) ή βεβαίωση από την εφορία ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση τα δύο τελευταία έτη.
  3. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας γονέων από τον ΟΑΕΔ, εάν υφίσταται.
  4. Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής για αναπηρία γονέα ή μέλους της οικογένειας εάν υφίσταται.
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  6. Αποδεικτικό Ενοικίου ή σχετικό αντίγραφο δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας εάν υφίσταται.
  7. Αποδεικτικό Μονογονεϊκής Οικογένειας εάν υφίσταται.

Το έντυπο της αίτησης διατίθεται ΕΔΩ αλλά και από το γραφείο του Τμήματος Παιδείας επί της οδού Γαριβάλδη 8 στον 1ο όροφο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων, από τις 15 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου 2020 και θα υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δημαρχείου Τρικκαίων μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

 

Από το γραφείο Τύπου