Δήμος Τρικκαίων

Δωρεάν και φέτος η κοινωνική δομή για Χορό - Μουσική

18 Σεπτεμβρίου 2017

 

Για 5η συνεχόμενη χρονιά ο Δήμος Τρικκαίων και οι σχολές μουσικής και χορού λειτουργούν την Κοινωνική Δομή Μουσικής και Χορού. Η δομή απευθύνεται σε άπορους ή οικονομικά αδύναμους μαθητές του Δήμου και υλοποιείται από το Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων σε συνεργασία με σχολές.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα υποβάλλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο του Δήμου Τρικκαίων και μέσω αυτού στο Τμήμα Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης. Δικαίωμα αίτησης έχουν οικογένειες με εισόδημα έως 14.000 ευρώ. Το όριο εισοδήματος δεν ισχύει για μαθητές των οποίων και οι δυο γονείς έχουν κάρτα ανεργίας, όπως επίσης και για παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών ή για παιδιά με φυσική απουσία γονέων.

Συνημμένα της αίτησης υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του Δήμου Τρικκαίων και μέσω αυτού στο Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης:

  1. Αντίγραφο Δ. Α. Τ.
  2. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας ή βεβαίωση από την εφορία ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση τα δύο τελευταία έτη.
  3. Κάρτα ανεργίας γονέων.
  4. Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής για αναπηρία γονέα ή μέλους της οικογένειας.
  5. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ληφθεί θετικά για την ένταξη του παιδιού στην Κοινωνική Δομή.
  6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  7. Ληξιαρχική πράξη για τυχόν φυσική απουσία γονέα.
  8. Αποδεικτικό ενοικίου, εάν υφίσταται.

Το έντυπο της αίτησης διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από το γραφείο του Τμήματος Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης επί της οδού Γαριβάλδη 8 στον 1ο όροφο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων, από τις 18 έως 29 Σεπτεμβρίου 2017 και θα υποβάλλεται στο Πρωτόκολλο του Δημαρχείου Τρικάλων μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά. Επίσης βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων, στην ενότητα «Επικαιρότητα» στο αντίστοιχο κείμενο για τη Δομή.

Από το γραφείο Τύπου