Δήμος Τρικκαίων

Δράσεις για τα δύο φύλα στα σχολεία

8 Μαΐου 2017
Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Τρικκαίων, αποδεχόμενο τις προσκλήσεις Γυμνασίων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, ξεκίνησε ενημερωτικές δράσεις με τους μαθητές και τις μαθήτριες στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας «Σώμα και Ταυτότητα».

Στο πλαίσιο των δράσεων, οι  εισηγήτριες  καλύπτουν την ενότητα «Έμφυλες Ταυτότητες» όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες έρχονται σε επαφή με τις έννοιες του βιολογικού και κοινωνικού φύλου, συζητούν για τους ρόλους των δύο φύλων, για τα στερεότυπα που σχετίζονται με αυτούς, καθώς και για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Οι παρουσιάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα είναι: στο Γυμνάσιο Αμπελίων, στο Γυμνάσιο Οξύνειας , στο Μουσικό Γυμνάσιο Τρικάλων , και θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια του μήνα με τα Γυμνάσια Φαρκαδόνας, Πύλης, Οιχαλίας, το 4ο , το 7ο και το 9ο Γυμνάσιο Τρικάλων.

Ενημερωτικές δράσεις  πραγματοποιήθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια του έτους, με τους μαθητές και τις μαθήτριες των τριών τάξεων του Λυκείου. Και συγκεκριμένα στο 4ο Λύκειο  Τρικάλων, στο 2ο ΕΠΑΛ Πύργου, στο Λύκειο Βαλτινού, στο 7ο Λύκειο Τρικάλων, καθώς και στο Ενιαίο Εσπερινό Γυμνάσιο-Λύκειο Τρικάλων. Οι θεματικές που αναπτύσσονται περιλαμβάνουν τους έμφυλους ρόλους και ανισότητα , τη βία κατά των γυναικών, τις ψυχολογικές, νομικές και κοινωνικές προεκτάσεις του φαινομένου της ενδοοικογενειακής  βίας, καθώς και θέματα που αφορούν στις συντροφικές σχέσεις μεταξύ των εφήβων.

Οι δράσεις με τους μαθητές και τις μαθήτριες που έχουν πραγματοποιηθεί έως και σήμερα καθώς και οι συζητήσεις που ακολουθούν,  μόνο θετικά μπορούν να εκτιμηθούν, παρά το γεγονός ότι είναι μεμονωμένες,  δεδομένου ότι το σχολικό πρόγραμμα δεν δίνει χρόνο για να ανοιχτούν θέματα πέρα από το πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος.  Η Θεματική Εβδομάδα που μόλις φέτος καθιερώθηκε στα Γυμνάσια, αποτελεί ίσως την αφετηρία η οποία αποδεικνύει τελικά την αναγκαιότητα  να ενταχθούν στο σχολικό πρόγραμμα δράσεις με ανάλογο περιεχόμενο, με συνέχεια, συνέπεια και προγραμματισμό από τους αρμόδιους φορείς, αλλά και η χρησιμότητα της ελευθερίας του χρόνου-και του λόγου- στους εκπαιδευτικούς  για να ασχολούνται με τέτοιου είδους ζητήματα με τους μαθητές και τις μαθήτριες καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Γιατί τελικά μια ισορροπημένη και υγιής κοινωνία δεν φτιάχνεται από άτομα που υπήρξαν καλοί μαθητές και επιτυχημένοι φοιτητές, αλλά από άτομα που γνωρίζουν τις υποχρεώσεις, αλλά και τα δικαιώματά τους , που στηρίζουν τις επιλογές τους, σέβονται τη διαφορετικότητα και αντιδρούν σε κάθε είδους διάκριση, σε κάθε είδους ανισότητα και πράξη βίας.