Δήμος Τρικκαίων

Δράσεις της ΔΕΥΑΤ για το νερό στον Δ. Τρικκαίων

21 Μαρτίου 2017
Μέριμνα της ΔΕΥΑΤ για βελτίωση των υπηρεσιών της προς τους πολίτες.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού στις 22 Μαρτίου, η Ενωση των ΔΕΥΑ της χώρας (ΕΔΕΥΑ) διοργάνωσε ημερίδα την περασμένη Παρασκευή 17 Μαρτίου στο Πνευματικό κέντρο Δήμου Αθηναίων. Θέμα της ήταν «Εφαρμογή Υδατικού Ισοζυγίου στις επιχειρήσεις ύδρευσης – αποχέτευσης της χώρας».
Το Υδατικό Ισοζύγιο είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για την αποτελεσματική διαχείριση του δικτύου ύδρευσης. Αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό των απωλειών στο δίκτυο. Μέσω αυτού, γίνεται έλεγχος της ορθότητας και της αξιοπιστίας των μετρήσεων και των δεδομένων. Το υδατικό ισοζύγιο αποτελεί προϋπόθεση για την ιεράρχηση διορθωτικών μέτρων και επενδύσεων. Επίσης, αποτελεί ένα εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης μεταξύ των επιχειρήσεων ύδρευσης. Η ΔΕΥΑΤ έχει ήδη ξεκινήσει πιλοτικά την εφαρμογή του Υδατικού Ισοζυγίου σε συνοικίες και επίκειται η εφαρμογή του στο σύνολο της πόλης.
Στην ημερίδα τη ΔΕΥΑΤ εκπροσώπησαν, ο πρόεδρος κ. Δημ. Παζαΐτης, η γενική διευθύντρια κ. Ε. Καραμάλη και ο διευθυντής τεχνικών υπηρεσιών κ. Η. Βαλαώρας.


Μάλιστα, σε σχετική ανακοίνωση της ΕΔΕΥΑ για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, τονίζεται ότι το Υδατικό Ισοζύγιο εντάσσεται στην προσπάθεια αντιμετώπισης της λειψυδρίας. Βασικός τρόπος της οποίας είναι η επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων με σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους. Ζητείται, δε, η ενεργοποίηση των πολιτών, όχι μόνο για την άριστη λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, αλλά και για να απαιτούν την αξιοποίηση κάθε δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων με απόλυτη προσήλωση στη δημόσια υγεία.

Από το γραφείο Τύπου