Δήμος Τρικκαίων

e-ΚΕΠ (Αυτοματοποιημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολίτη)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Τα ειδικά μηχανήματα τύπου ΑΤΜ παρείχαν δυνητικά νυχθημερόν τη δυνατότητα στους πολίτες να ζητούν και να εκτυπώνουν δημοτική ενημερότητα, πιστοποιητικά δημοτολογίου και άλλα σχετικά έγγραφα, άμεσα, με εύκολο και απλό τρόπο. Η πιστοποίηση του πολίτη θα πραγματοποιούταν με τη χρήση Κάρτας Δημότη. Στόχος ήταν να ενεργοποιούνταν σε σύντομο χρονικό διάστημα πιο πολύπλοκες ηλεκτρονικές διαδικασίες, οι οποίες θα επέτρεπαν στους πολίτες, και τη λήψη και την κατάθεση δικαιολογητικών που χρειαζόταν να γνωστοποιούνται στον Δήμο. Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κοινοποιούνταν απευθείας μέσω του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου στην κατάλληλη Διεύθυνση του Δήμου. Ο ενδιαφερόμενος θα μπορούσε να εκτυπώνει μέσω του e-ΚΕΠ την απάντηση της αντίστοιχης Υπηρεσίας στο αίτημά του.

Συνεργάτες: UNIXFOR S.A., ΕΓΚΡΙΤΟΣ Group, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.