Δήμος Τρικκαίων

Ειδοποίηση ΔΕΥΑΤ για μη χρήση νερού στην Πατουλιά

12 Δεκεμβρίου 2023

Παρακαλούνται οι κάτοικοι της τοπικής κοινότητας ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ να μην χρησιμοποιούν το νερό το δικτύου για πόση αλλά ούτε και για οποιαδήποτε άλλη οικιακή  χρήση λόγω εντοπισμού υψηλής θολερότητας και αιωρούμενων σωματιδίων στα δείγματα του δικτύου που ελέγχθησαν σήμερα (12 Δεκεμβρίου 2023), από το διαπιστευμένο εργαστήριο της ΔΕΥΑΤ.

Το νερό θα παρακολουθείται καθημερινά μέχρι την εξάλειψη του φαινομένου, που πιθανότατα να οφείλεται σε κατακρήμνιση της γεώτρησης.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ