Δήμος Τρικκαίων

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Φραγμάτων (ΟΕΦ) της Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων (ΔΑΦ)

17 Ιουνίου 2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-3 107736_

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ_ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ_ΕΥΔΑΠ_ΔΕΗ (1)

138443_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟ 140602_

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΕΦ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ _ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ _ΕΥΔΑΠ _ ΔΕΗ (1)

_Υπόδειγμα Αίτησης για υποβολή υποψηφιότητας για ΟΕΦ(1) _

Υπόδειγμα Πίνακα Εργασιακής Εμπειρίας σχετικής με Φράγματα 105688_