Δήμος Τρικκαίων

Εκκίνηση για το Open Mall στα Τρίκαλα

9 Απριλίου 2021

Με το πρώτο υποέργο για το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (Open Mall) να υπογράφεται, ο Δήμος Τρικκαίων κάνει πράξη την αναμόρφωση της αγοράς με υπηρεσίες για πολίτες και επιχειρηματίες.
Με την υπογραφή του υποέργου ανάμεσα στον Δήμαρχο Τρικκαίων Δημήτρη Παπαστεργίου και τον εκπρόσωπο της εταιρείας «Κατσιάβας Χρήστος – Νάτσης Κων. ΟΕ» που μειοδότησε στον διαγωνισμό την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021, κλείνει ένας κύκλος και ανοίγει ένας άλλος.
Ο κύκλος που κλείνει, είναι η διαδικασία σχεδιασμού, εύρεσης χρηματοδότησης, εκπόνησης μελέτης, συνεργασίας και ενημέρωσης με τον Εμπορικό Σύλλογο και τους επιχειρηματίες του εμπορικού κέντρου των Τρικάλων.
Όλα όσα, δηλαδή, υλοποίησε τα τελευταία 3,5 χρόνια ο Δήμος Τρικκαίων, με όραμα τη βελτίωση των υπηρεσιών και την αναμόρφωση (σε όψη και λειτουργικότητα) του παλιού εμπορικού κέντρου στα Τρίκαλα.
Ο κύκλος που ανοίγει, είναι τα έργα.
Το συγκεκριμένο έργο έχει τον τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου του ∆ήμου Τρικκαίων» ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Αναβάθμιση του ιστορικού εμπορικού κέντρου της πόλης των Τρικάλων και μετατροπή της οδού 25ης Μαρτίου σε οδό ήπιας κυκλοφορίας», με προϋπολογισμό 723.000 € και χρηματοδότηση από το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΤΠΑ & Π∆Ε). Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 1.900.000 €.
Υπενθυμίζεται ο Δήμος Τρικκαίων έχει ήδη υλοποιήσει τη μεγάλη αλλαγή με τη νέα λαϊκή αγορά. Αναμένονται το αμέσως επόμενο διάστημα, τα έργα για την αναμόρφωση των δύο πλατειών, την ανάπλαση του Ληθαίου ποταμού, αλλά και την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης

 

Η γενική παρέμβαση

Οι παρεμβάσεις είναι 4 και αφορούν σε:

 1. Μετατροπή της οδού 25ης Μαρτίου (από την οδό Νικοτσάρα έως την Πλατεία Πολυτεχνείου) σε οδό ήπιας κυκλοφορίας με παράλληλη αναμόρφωση της πλατείας ΟΤΕ.
  2. Συνέχιση της ήπιας κυκλοφορίας της οδού Καραϊσκάκη ( για το τμήμα αυτής από την οδό Χαιροπούλου έως την Κολοκοτρώνη).
  3. Μερική αποκατάσταση υφιστάμενων πεζοδρόμων περιοχής Ιστορικού Εμπορικού Κέντρου,
  4. Αποξήλωση στύλων φωτισμού στο ιστορικό εμπορικό κέντρο.
  Η μεγάλη αυτή παρέμβαση με το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου
  – δημιουργεί ενιαία πρόσοψη για πάνω από 150 καταστήματα, δωρεάν για τους ιδιοκτήτες
  – αναβαθμίζει όλον τον δημόσιο χώρο, με νέα πεζοδρόμια, χώρους ανάπαυσης, πράσινο, προσβασιμότητα ΑμεΑ,  οδοφωτισμό, μετατροπή 25ηςΜαρτίου σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας κ.α.
  – αξιοποιεί όλη την υπάρχουσα τεχνολογία για επισκέπτες, πελάτες, επιχειρηματίες, με δωρεάν wifi, συστήματα «έξυπνου» οδοφωτισμού & στάθμευσης, βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων, συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης, διαχείρισης κοινόχρηστων ποδηλάτων κ.α.
  – προωθεί πολιτιστικές παρεμβάσεις.
Η περιοχή στην οποία θα γίνουν οι παρεμβάσεις

Οι εργασίες

Α. Οδός 25ης Μαρτίου

Θα γίνουν εργασίες για:

 1. Υψομετρική ενοποίηση του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων της οδού 25ης Μαρτίου και στο τμήμα αυτής από την οδό Νικοτσάρα έως την οδό Ερμού, με σαφή διαχωρισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων από τον χώρο κυκλοφορίας πεζών.
 2. Διαμόρφωση θέσεων ολιγόλεπτης στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των εμπόρων και των πολιτών, χώρων πρασίνου και καθιστικών.
 3. Το πλάτος της λωρίδας κυκλοφορίας θα είναι 3.50μ. και θα στρωθεί με κυβόλιθο από γρανίτη όπως και οι θέσεις στάθμευσης πλάτους 2μ.
 4. Για τη μείωση της ταχύτητας των οδηγών θα διαμορφωθεί μια οφιοειδής διάταξη κυκλοφορίας (δηλαδή μία τεχνητή εναλλαγή στον διάδρομο κυκλοφορίας, που επιτυγχάνεται με συνεχείς στροφές, που δημιουργούνται στην οδό).
 5. Στη διασταύρωση της οδού 25ης Μαρτίου με τις οδούς Νικοτσάρα και Ερμού, δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας υπερυψωμένης διάβασης.

 

Β. Οδός Καραϊσκάκη

Η οδός Καραϊσκάκη  θα μετατραπεί σε οδό ήπιας κυκλοφορίας και στο τμήμα της, από τη διασταύρωσή της με την οδό Χαιροπούλου έως την οδό Κολοκοτρώνη.
Το οδόστρωμα θα επιστρωθεί με κυβόλιθο από τσιμέντο, θα τοποθετηθούν κράσπεδα μαρμάρου ενώ στα πεζοδρόμια θα αποξηλωθούν οι υφιστάμενες πλάκες και θα αντικατασταθούν με πλάκες μωσαϊκού τύπου.

 

Γ. Πλατεία ΟΤΕ
Το δάπεδο της πλατείας του ΟΤΕ θα στρωθεί με ψηφιδωτό και θα διαμορφωθούν ειδικοί χώροι για την τοποθέτηση σταθμού κοινοχρήστων ποδηλάτων και υπογειοποιημένων κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης.

Επίσης θα γίνουν νέες φυτεύσεις δένδρων και θάμνων (π.χ. με λιγούστρα, πυξάρια, αβέλιες κ.α.), θα εγκατασταθεί σύστημα άρδευσής τους, θα γίνουν οι κατάλληλες επιλογές καθιστικών, θα τοποθετηθούν νέα φωτιστικά  τύπου LED. Τα καθιστικά θα είναι τσιμεντένια και οι χώροι πρασίνου θα περιβάλλονται από υπερυψωμένο κράσπεδο, με έγχρωμη πατητή τσιμεντοκονία.

Από το γραφείο Τύπου