Δήμος Τρικκαίων

Εκλογή νέου προεδρείου στο Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων

28 Φεβρουαρίου 2017
Νέο προεδρείο εκλέγει το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων την ερχόμενη Κυριακή 5 Μαρτίου 2017. Αναλυτικά:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τρίκαλα, 28 Φεβρουαρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: 9174

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων (όπως Πίνακας Αποδεκτών)


ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής  Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων στις 5-3-2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ., ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010,

  1. Εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου
  2. Εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής
  3. Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

                                                                                                                 Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

 

                                                                                                             Χρήστος Αναστασίου