Δήμος Τρικκαίων

Εκσυγχρονισμός, διαφάνεια, καθημερινότητα πολιτών στη διοίκηση του Δ. Τρικκαίων

2 Απριλίου 2021

Ακόμη πιο σύγχρονο πλαίσιο διοίκησης για τον Δήμο Τρικκαίων. Με εναρμόνιση στις τρέχουσες συνθήκες και στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021 τον νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Η προηγούμενη αλλαγή έγινε το 2018 και έκτοτε ακολούθησαν τρεις τροποποιήσεις με βάση τις τακτοποιήσεις του προσωπικού στην καθαριότητα και στο «Βοήθεια στο Σπίτι».

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου αναφερόμενος στις νέες αλλαγές, τόνισε ότι αυτές στοχεύουν

– στη θεραπεία συγκεκριμένων αδυναμιών που διαπιστώθηκαν κατά το στάδιο της εφαρμογής του ισχύοντος ΟΕΥ. Ετσι, προβλέπονται νέες ή καταργούνται άλλες οργανικές ομάδες, ενώ γίνεται νέα κατανομή ορισμένων αρμοδιοτήτων μεταξύ των μονάδων αυτών. Στόχος, η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων

– στην πρόβλεψη επιπλέον οργανικών μονάδων στο οργανόγραμμα. Στόχος, το να εναρμονιστεί με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όπως σε θέματα πολιτικής προστασίας και εσωτερικού ελέγχου

– στην τακτοποίηση των προβλεπόμενων θέσεων του υπηρετούντος προσωπικού εν όψει του πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων 2022- 2025 που υπέβαλλε ο Δήμος Τρικκαίων και

– στην αναδιάρθρωση συγκεκριμένων οργανικών μονάδων των Υπηρεσιών Υποστήριξης (οικονομική υπηρεσία) και των Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής (καθαριότητα και πράσινο) με σκοπό την ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του δημότη.

Καθημερινότητα πολιτών

Εμφαση δόθηκε σε συγκεκριμένους τομείς που έχουν άμεση σχέση με τον πολίτη:
– εξυπηρέτηση πολιτών,
– αδέσποτα,
– οδοφωτισμός,
– πολιτική προστασία,
– εσωτερικός έλεγχος διαδικασιών Δήμου,
– καθαριότητα & πράσινο,
– προσχολική αγωγή,
είναι τομείς με ιδιαίτερη σημασία, τόσο για την καθημερινότητα όσο και για ουσιαστική ποιότητα ζωής.
Από κει και πέρα, το γραφείο για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων, οι βελτιώσεις σε θέματα αθλητισμού, κοιμητηρίων, προσόδων, περιβάλλοντος, εκσυγχρονίζουν τη λειτουργία του Δήμου σε θέματα ουσίας.

Οι αλλαγές

Περιληπτικά, οι προβλέψεις του νέου ΟΕΥ αφορούν σε:

  1. Τη δημιουργία των παρακάτω νέων οργανικών μονάδων

– Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (Υπηρεσίες Υπαγόμενες στον Δήμαρχο)

– Αυτοτελές Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου (Υπηρεσίες Υπαγόμενες στον Δήμαρχο)

– Αυτοτελές Γραφείο Υγιεινής & Ασφάλειας Εργαζομένων (Υπηρεσίες Υπαγόμενες στον Δήμαρχο)

– Υποδιεύθυνση Προσόδων υπό την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσίες Υποστήριξης)

– Διεύθυνση Ανταποδοτικών Υπηρεσιών, η οποία αντικαθιστά τη μέχρι σήμερα Διεύθυνση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης (Υπηρεσίες Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής)

– Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης (Υπηρεσίες Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής)

  1. Την αναβάθμιση του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης και του Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας & Υποστήριξης του Δημότη (το γνωστό «20000») σε Αυτοτελή Γραφεία.
  2. Τη δημιουργία επιπλέον οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος, τις εξής:

– Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών, Τμήμα Εσόδων και Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας στη νεοσύστατη Υποδιεύθυνση Προσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας

– Τμήμα Οργάνωσης & Διοικητικής Υποστήριξης και Τμήμα Δημοτικού Οδοφωτισμού στη νεοσύστατη Διεύθυνση Ανταποδοτικών Υπηρεσιών

– Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τμήμα Κοιμητηρίων στη νεοσύστατη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης

– Τμήμα Αθλητισμού, στη Διεύθυνση Παιδείας- Πολιτισμού & Αθλητισμού

  1. Τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων των αδέσποτων ζώων από το Τμήμα Κοινωνικών Πολιτικών & Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης της νεοσύστατης Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης.
  2. Τη νομοτεχνική βελτίωση των προβλεπόμενων θέσεων του ΟΕΥ για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), ώστε να εναρμονίζονται στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο (οργανικές και προσωποπαγείς θέσεις).
  3. Την πρόβλεψη δημιουργίας οργανικών μονάδων επιπέδου γραφείου σε όλες τις δομές προσχολικής αγωγής του Δήμου Τρικκαίων, προκειμένου αυτές να εναρμονίζονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την επιλογή των θέσεων ευθύνης και την καταβολή της προβλεπόμενης αποζημίωσης.
  4. Την αναδιάρθρωση των κατηγοριών για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων του Δήμου και την εναρμόνισή τους σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Από το γραφείο Τύπου