Δήμος Τρικκαίων

Εκσυγχρονίζεται ο κυκλοφοριακός σχεδιασμός στα Τρίκαλα

2 Ιανουαρίου 2017
Με ευρωπαϊκές προδιαγραφές εκσυγχρονίζεται ο κυκλοφοριακός σχεδιασμός στα Τρίκαλα. Μετά το βραβείο για έναν από τους 10 ευρωπαϊκούς Δήμους Βιώσιμης Κινητικότητας, δεν θα μπορούσε παρά ο Δήμος Τρικκαίων να αλλάξει.

Ετσι, επανασχεδιάζεται ο τρόπος με τον οποίο η πόλη των Τρικάλων «αναπνέει», «ζει», δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς.
Εργαλείο για όλον αυτόν τον εκσυγχρονισμένο σχεδιασμό, το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.
Το ΣΒΑΚ είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που αποσκοπεί στην ικανοποίηση των αναγκών μετακίνησης των κατοίκων και των επαγγελματιών μιας περιοχής, μεαπώτερο στόχο τη βελτίωση του επιπέδου ζωής.
Βασίζεται σε υπάρχουσες πρακτικές και λαμβάνει υπόψη του της αρχές του ενιαίου σχεδιασμού, της συμμετοχικής προσπάθειας και της αξιολόγησης
Λαμβάνονται υπ’ όψιν, οι στόχοι της ΕΕ για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, για προστασία του περιβάλλοντος. Αλλά και οι δράσεις για κινητικότητα, προσβασιμότητα, προσπελασιμότητα, από ΚΑΘΕ πολίτη, με ή χωρίς κινητικά προβλήματα ή αναπηρία.
Για τους λόγους αυτούς, ο σύγχρονος Δήμος Τρικκαίων οφείλει να συνδυάσει:
– τις φυσικές ομορφιές
– τον υπάρχοντα πολεοδομικό σχεδιασμό
– τις ανάγκες των πολιτών (παιδιών, μητέρων, ΑμεΑ, κάθε πεζού, για ακίνδυνες μεταβάσεις και περιηγήσεις)
– την αυξημένη επαγγελματική δραστηριότητα
– την πρόσθετη τουριστική κίνηση
και να δημιουργήσει μια σύγχρονη, ασφαλή, εξυπηρετική στους πολίτες της και τους επισκέπτες πόλη.

Σε αυτή την προσπάθεια, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, ο Δήμος δεν θα κινηθεί μόνος του. Διότι προβλέπονται  – και σωστά:

  • Συμμετοχή των πολιτών και των εμπλεκομένων φορέων
  • Συντονισμός μεταξύ πολιτικών διαφορετικών τομέων (συγκοινωνιακού σχεδιασμού, χρήσεων γης, περιβαλλοντικού σχεδιασμού, κοινωνικής πολιτικής, υγείας κ.λπ.) και μεταξύ των διαφόρων αρχών σχεδιασμού
  • Μακροχρόνιος σχεδιασμός και υιοθεσία οράματος
  • Εμφαση στον άνθρωπο

Πριν λίγες ημέρες ο Δήμος Τρικκαίων εξασφάλισε ποσό 86.000 ευρώ από το «Πράσινο Ταμείο» για την υλοποίηση του ΣΒΑΚ Τρικάλων. Είχε προηγηθεί αίτημα του Δήμου ήδη από τον Νοέμβριο, μετά από σχετική πρόσκληση του Ταμείου. Και με το αριθ. 7109/30-12-2016 έγγραφο του Πράσινου Ταμείου (αφορά στη σύσταση Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και συγκεκριμένα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» για το έτος 2016), εγκρίθηκαν για το Δήμο Τρικκαίων, με βάση τον πληθυσμό του, τα χρήματα αυτά.
Πλέον, θα πρέπει να εκδοθεί νέα πρόσκληση, στην οποία ο Δήμος θα υποβάλλει πρόταση, προκειμένου να αρχίσει η διαδικασία για τα σύγχρονα Τρίκαλα, με νέο, επικαιροποιημένο σχεδιασμό, με βάση τον άνθρωπο και τις ανάγκες του στις πόλεις του 21ου αιώνα.

 

Από το γραφείο Τύπου