Δήμος Τρικκαίων

Εκτάκτως την Παρασκευή για το δάνειο το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων

3 Μαρτίου 2016
Με ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων. Το θέμα αφορά στην έγκριση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή όρων λήψης δανείου για τη χρηματοδότηση χρεών του Δήμου Τρικκαίων.

ethnosimo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                       Τρίκαλα, 02/03/2016
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ                                                                                                                    Αριθμ. Πρωτ.: 11515
Πληροφ.: Τσιορλίδα Βασιλική
Τηλ.: 2431351111, 2431351113
e-mail: [email protected]

Πληροφορίες: Μαντά Ευαγγελή

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100 – ΤΗΛ. 2431 3 51186

FAX: 24310 – 35956

 

6η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων

Προς

  1. κ. Δήμαρχο Τρικκαίων
  2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Τρικκαίων

 

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επειδή κρίνεται αναγκαία η λήψη απόφασης αποδοχής όρων τοκοχρεωλυτικού δανείου, προκειμένου να υπογραφή άμεσα η δανειακή σύμβαση και να προωθηθεί η διαδικασία ισοσκέλισης του πρου/σμού του Δήμου οικ. έτους 2016. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 04/03/2016 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ώρα 14:00 για συζήτηση & λήψη απόφασης στo παρακάτω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 

  1. Έγκριση της αρίθ. 60/2016 απόφασης της Οικ. Επιτροπής με θέμα: «Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου για τη χρηματοδότηση χρεών του Δήμου Τρικκαίων Ν. Τρικάλων, που προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες, για κάλυψη μέρους του ποσού που υπολείπεται για ισοσκέλιση προϋπολογισμού 2016, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/A/11-5-2015) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 της από 26-8-2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ 102/Α/26-8-2015 ) και ισχύει».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΜΠΑΡΔΑΣ ΔΗΜ. ΜΙΧΑΗΛ