Δήμος Τρικκαίων

Ελαφρύνσεις για τις οικογένειες στον Δήμο Τρικκαίων

28 Ιουνίου 2018
Μείωση κατά 10%των τροφείων σε παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ

Κοινωνική πολιτική για τις τρικαλινές οικογένειες από τον Δήμο Τρικκαίων. Σε δύσκολες εποχές, ο Δήμος Τρικκαίων στέκεται στο πλευρό των οικογενειών που κάνουν χρήση των Δομών του για τα παιδιά και τα βρέφη, ελαφρύνοντας τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Μετά εισήγηση του αντιδημάρχου Κοινωνικής Μέριμνας κ. Κ. Ψύχου και ομόφωνη απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων αποφάσισε μείωση στα τροφεία των Δομών του Δήμου για παιδιά και βρέφη, Συγκεκριμένα, η μείωση ανέρχεται στο 10% επί των περυσινών ποσών και η σχετική απόφαση επικαιροποιήθηκε τεχνικά την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018. Η απόφαση αφορά βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ.

Αναλυτικά το ύψος των νέων τροφείων για το 2018-19, είναι το ακόλουθο ανά κατηγορία:

 

   

ΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΟΜΗΣ

 

 

Α. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ, ΒΡΕΦΙΚΟΙ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ

 

Α.1. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί – Βρεφικά Τμήματα (Β΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός, «Ηλιαχτίδα» & «Παραμυθούπολη»)

Α/Α ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΓΕΝΙΚΑ) ΠΟΣΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΠΟΣΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΣΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΑΙΔΙ
1 0,00-12.000 72,00 36,00 ΔΩΡΕΑΝ
2 12.001-18.000 90,00 45,00 ΔΩΡΕΑΝ
3 18.001-24.000 108,00 54,00 ΔΩΡΕΑΝ
4 24.001- και ανω 135,00 67,5 ΔΩΡΕΑΝ

 

Α/Α ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

ΟΙΚΟΓ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ

 

ΠΟΣΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΠΟΣΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΣΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΝΩ
  1  0,00 € – 35.000,00€ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ
  2 35.001,00 € – Και άνω 72,00 € 36,00 € ΔΩΡΕΑΝ

 

Α/Α ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

ΟΙΚΟΓ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΠΟΣΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΠΟΣΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΣΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΑΙΔΙ
   1  0,00 € – 30.000,00€ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ
   2 30.001,00 € – Και άνω 72,00 € 36,00 € ΔΩΡΕΑΝ

 

 

Α.2. Παιδικοί Σταθμοί (Αερόστατο’ & ‘Ουράνιο Τόξο’) με μερική σίτιση.

Α/Α ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΣΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ

 ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ

ΠΟΣΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΙΔΙ

ΠΟΣΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ  ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΝΩ
1. 0,00 €  –   6.000,00 €€ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ
2 6.001,00 €  –   9.000,00 € 11,25 € 5,40€ ΔΩΡΕΑΝ
3. 9.001,00 €  – 12.000,00 € 13,50 € 7,20€ ΔΩΡΕΑΝ
4. 12.001,00 € –  15.000,00 € 15,75 € 8,10€ ΔΩΡΕΑΝ
5. 15.001,00 € –  18.000,00 € 20,25 € 10,80€ ΔΩΡΕΑΝ
6. 18.001,00 € –  21.000,00 € 22,50 € 11,70€ ΔΩΡΕΑΝ
7. 21.001,00 € –  24.000,00 € 27,00 € 13,50€ ΔΩΡΕΑΝ
8. 24.001,00 € – 28.000,00 € 36,00 € 18,00 € ΔΩΡΕΑΝ
9 28.001,00 € – 32.000,00 € 45,00 € 22,50 € ΔΩΡΕΑΝ
10 32.001,00 € και άνω 54,00 € 27,00 € ΔΩΡΕΑΝ

 

Α/Α ΟΙΚΟΓ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

ΠΟΣΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΠΟΣΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΑΙΔΙ

ΠΟΣΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΝΩ

1 0,00 € – 35.000,00 € ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ
2 35.001,00 € – Και άνω 36,00 € 18,00€ ΔΩΡΕΑΝ

 

Α/Α ΟΙΚΟΓ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΣΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΠΟΣΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΑΙΔΙ

ΠΟΣΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΑΙΔΙ

1 0,00 € – 30.000,00 € ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ
2 30.001,00 € – Και άνω 36,00 € 18,00€ ΔΩΡΕΑΝ

 

 

Α.3. Παιδικοί Σταθμοί πλήρους σίτισης Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, ΣΤ΄, Ζ΄, Παλαιοπύργου, Ριζώματος, Μεγαλοχωρίου, Φαλώρειας και  Α΄ Μεγάλων Καλυβίων .

Α/Α ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΓΕΝΙΚΑ) ΠΟΣΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΠΟΣΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΣΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΑΙΔΙ
1.                        0,00 €  –  6.000,00  € ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ
2.                 6.001,00 €  –  9.000,00 € 22,50 € 11,70 € ΔΩΡΕΑΝ
3.                 9.001,00 € – 12.000,00 € 27,00 € 13,50 € ΔΩΡΕΑΝ
4.               12.001,00 € – 15.000,00 € 31,50 € 16,20 € ΔΩΡΕΑΝ
5.               15.001,00 € – 18.000,00 € 40,50 € 20,70 € ΔΩΡΕΑΝ
6.               18.001,00 € – 21.000,00 € 45,00 € 22,50 € ΔΩΡΕΑΝ
7.               21.001,00 € – 24.000,00 € 54,00 € 27,00 € ΔΩΡΕΑΝ
8.               24.001,00 € – 28.000,00 € 72,00 € 36,00 € ΔΩΡΕΑΝ
9.               28.001,00 € – 32.000,00 €                 90,00 € 45,00 € ΔΩΡΕΑΝ
10.            32.001,00 € και άνω 99,00 € 49,50 € ΔΩΡΕΑΝ

 

Α/Α ΟΙΚΟΓ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

ΠΟΣΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΠΟΣΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΣΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΝΩ
   1  0,00 € – 35.000,00€ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ
  2 35.001,00 € – Και άνω 72,00 € 36,00 € ΔΩΡΕΑΝ

 

Α/Α ΟΙΚΟΓ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ)

ΠΟΣΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΠΟΣΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΣΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΑΙΔΙ
  1  0,00 € – 30.000,00€ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ
  2 30.001,00 € – Και άνω 72,00 € 36,00 € ΔΩΡΕΑΝ

 

 

Β. ΚΔΑΠ «Ο ΣΤΑΘΜΟΣ», ΚΔΑΠ «ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ» 1ου Δημοτικού Σχολείου», ΚΔΑΠ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» 10ου Δημοτικού Σχολείου

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΓΕΝΙΚΑ) ΠΟΣΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ

ΠΟΣΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΣΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΑΙΔΙ
Ανεξαρτήτου οικογενειακού εισοδήματος 13,50 € 7,20 € ΔΩΡΕΑΝ

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ /ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ) ΠΟΣΟ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΠΟΣΟ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΣΟ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΑΙΔΙ
Ανεξαρτήτου οικογενειακού εισοδήματος 10,80 € 7,20 € ΔΩΡΕΑΝ

 

Επίσης, οι ωφελούμενοι με πληρωμή μηνιαίας συνδρομής (δηλαδή οι εκτός της δράσης ωφελούμενοι «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής») του ΚΔΑΠ «Ο ΣΤΑΘΜΟΣ», του ΚΔΑΠ «ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ» 1ου Δημοτικού Σχολείου», του ΚΔΑΠ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» 10ου Δημοτικού Σχολείου, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν στα πλαίσια του Εργαστήριου Η/Υ της κατηγορίας δραστηριότητας Δ. Εκπαιδευτικός εμπλουτισμός: καινοτόμες και δημιουργικές ομαδικές δραστηριότητες, τα εξής εξειδικευμένα τμήματα:

  1. Πρόγραμμα πιστοποίησης Η/Υ, θα καταβάλλουν επιπλέον της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (συνδρομή), το ποσό των 5,00 €/μηνιαίως.
  2. Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, θα καταβάλλουν επιπλέον της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (συνδρομή), το ποσό των 20,00 €/μηνιαίως.

 

 

Γ. ΚΔΑΠ ΜΕΑ «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΡΔΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΓΕΝΙΚΑ) ΠΟΣΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ

ΠΟΣΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΑΤΟΜΟ
Ανεξαρτήτου οικογενειακού εισοδήματος 13,50 € 7,20 € ΔΩΡΕΑΝ

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ /ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ) ΠΟΣΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΠΟΣΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΣΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΑΙΔΙ
Ανεξαρτήτου οικογενειακού εισοδήματος 10,80 € 7,20 € ΔΩΡΕΑΝ

 

 

 

Από το γραφείο Τύπου