Δήμος Τρικκαίων

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΣΙΜΗΔΟΥ

17 Μαΐου 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

1.TΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_final_signed

2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_final_signed

3.Τιμολόγιο Μελέτης _final_signed

4_ΕΣΥ _final_μετα τις παρατηρησεις_signed

5.ΣΑΥ-signed

6.ΦΑΥ-signed

espd-request-v2 (3)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___170523 (1) SIGN

ΠΕΛΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜ-SIGNED