Δήμος Τρικκαίων

Ενέργειες κτηνοτρόφων για παροχή άδειας σε εγκαταστάσεις τους εντός δασών

29 Μαρτίου 2016
Από τον Δήμο Τρικκαίων γίνεται γνωστό ότι το Δασαρχείο Τρικάλων ενημερώνει τους κτηνοτρόφους ότι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν σε δάση και δασικές εκτάσεις χωρίς άδεια της Δασικής Υπηρεσίας, συνεχίζουν τη λειτουργία τους για μια τριετία

από την έναρξη ισχύος του νόμου 4280/2014 (καταληκτική ημερομηνία Αύγουστος του 2017), εντός της οποίας οφείλουν να λάβουν τη σχετική άδεια εγκατάστασης από το Δασαρχείο. Αυτό προβλέπεται από τα άρθρο 52 του νόμου 4280/8-8-2014.
Ειδάλλως, μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής, το Δασαρχείο θα προβεί σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες προστασίας της έκτασης  (ήτοι πρωτόκολλο μήνυσης, απόφαση κατεδάφισης των αυθαιρέτων κτισμάτων, πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής, κήρυξη της έκτασης ως αναδασωτέας). Οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να προβούν στην προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, ώστε να λάβουν τη σχετική άδεια εγκατάστασης της κτηνοτροφικής τους μονάδας σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεδομένου ότι απαραίτητο δικαιολογητικό για την εν λόγω άδεια κρίνεται η πιστοποίηση του χαρακτήρα της αιτούμενης προς εγκατάσταση έκτασης. Η διαδικασία αυτή αφορά υφιστάμενες κτηνοτροφικές μονάδες και οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι οφείλουν να προβούν στην τακτοποίηση της λειτουργίας των μονάδων τους. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δασική Υπηρεσία (Κολοκοτρώνη 30, 2431063487) και στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής (ΠΕ Τρικάλων, Β. Τσιτσάνη 31).