Δήμος Τρικκαίων

Ενημέρωση για οστεοφυλάκια

12 Ιουνίου 2017
Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει τους συγγενείς των αποθανόντων, των οποίων η οστεοθήκη βρίσκεται εκτός οστεοφυλακίου του 1ου νεκροταφείου, ότι ολοκληρώνεται η σχετική διαδικασία για τη δήλωση φύλαξης.

Συγκεκριμένα, όσοι επιθυμούν να συνεχιστεί η φύλαξη οστεοθηκών στο ανακαινισμένο οστεοφυλάκιο, θα πρέπει να ενημερώσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Τρικκαίων (τηλ. 2431351111 κ. Βασιλική Τσιορλίδα και 2431351113 (κ. Αικατερίνη Νταλάση), για την ταμειακή τους τακτοποίηση και για να προβούν στη σχετική δήλωση .
Η τελική ημερομηνία είναι η 14η Ιουλίου 2017. Στη συνέχεια, βάσει νόμου, θα αρχίσει η εναπόθεση των μη δηλωθέντων οστεοφυλακίων στο «χωνευτήρι».

 

Από το γραφείο Τύπου