Δήμος Τρικκαίων

Ενημέρωση για τα Μητρώα Αρρένων

31 Μαΐου 2017
Από τον Δήμο Τρικκαίων γίνεται γνωστό ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2119/1993 περί μητρώων αρρένων,

συντάχθηκαν από την επιτροπή καταρτισμού αυτών, οι κατάλογοι των άρρενων  τέκνων δημοτών μας  γεννημένων το  έτος 2016 και  οι οποίοι αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος

Καλούνται  οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση και σε χρονικό  διάστημα 10 ημερών να μας υποβάλουν τις τυχόν ενστάσεις τους, σε απλό χαρτί, περί εγγραφής παραληφθέντων , εσφαλμένων εγγραφών κ.λπ.

 

Από το γραφείο Τύπου