Δήμος Τρικκαίων

Ενημέρωση κατόχων αδειών εμπορίου και λαϊκής

16 Ιανουαρίου 2018
Για τις μεταφορές φακέλων

 

Οι ενδιαφερόμενοι αδειούχοι, κάτοχοι παραγωγικών και επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών και στάσιμου εμπορίου του Δήμου Τρικκαίων, μπορούν με δήλωσή τους να αιτηθούν τη μεταφορά του φακέλου τους σε διαφορετικό Δήμο, στην περίπτωση που έχει υπάρξει μεταβολή στη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους, έως την 29-1-2018.

Σύμφωνα με το Ν.4497/2017(ΦΕΚ 171/Α΄) η έκδοση και θεώρηση των αδειών, γίνεται από τον Δήμο μόνιμης κατοικίας, του δικαιούχου.

Μετά το πέρας της διαδικασίας οι φυσικοί φάκελοι θα μεταφερθούν στον Δήμο μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου.

Από το γραφείο Τύπου