Δήμος Τρικκαίων

Ενημερωτικές πινακίδες στους πεζοδρόμους των Τρικάλων

29 Ιουνίου 2016
Νέες ενημερωτικές πινακίδες για τους πεζοδρόμους της πόλης των Τρικάλων, τοποθετήθηκαν ήδη. Πρόκειται για πινακίδες στις εισόδους όλων των πεζοδρόμων, οι οποίες επιτελούν καθαρά πληροφοριακό έργο.

Ενημερώνουν, δηλαδή, για την ύπαρξη του πεζοδρόμου και τη συνακόλουθη τήρηση των διατάξεων για τη διαφύλαξη του χαρακτήρα του. Αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται πλήρως η διέλευση τροχοφόρων, πλην όσων προβλέπεται για τον ανεφοδιασμό καταστημάτων μόνο σε συγκεκριμένες ώρες και των οχημάτων υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.
Ο Δήμος Τρικκαίων στηρίζεται στη θέληση και τη συνεργασία των πολιτών, για σεβασμό των πινακίδων και της περιουσίας τους.

Από το γραφείο Τύπου