Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Επαναληπτική Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού «Παροχή Υπηρεσιών Εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Τρικκαίων»

19 Μαΐου 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τ. Δ/νση: Ασκληπιου 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλ.: 2431063269
Email: info@trikalacity.gr
Τρίκαλα, 19/5/2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΩΤ5ΑΩΗ9-Ξ27-ΠΕΡΙΛΗΨΗ

SFHO_MELETH_DIAKIRIKSI_v2 signed