Δήμος Τρικκαίων

Επαναληπτική Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού «Παροχή Υπηρεσιών Εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Τρικκαίων»

19 Μαΐου 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τ. Δ/νση: Ασκληπιου 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλ.: 2431063269
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 19/5/2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΩΤ5ΑΩΗ9-Ξ27-ΠΕΡΙΛΗΨΗ

SFHO_MELETH_DIAKIRIKSI_v2 signed