Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

21 Δεκεμβρίου 2016
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, η παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες Αποστολής Ειδοποιητηρίων οφειλών και λοιπής αλληλογραφίας του Δήμου Τρικκαίων». Continue Reading ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Τηλ.: 24313 51203
Email: promithies@trikalacity.gr
Τρίκαλα, 21/12/2016
Αριθ. Πρωτ.: 68719

1_Επαναληπτική διακήρυξη

2_Περίληψη

3_Παραλαβή τευχών

4_Τιμολόγιο προσφοράς