Δήμος Τρικκαίων

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

21 Δεκεμβρίου 2016
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, η παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες Αποστολής Ειδοποιητηρίων οφειλών και λοιπής αλληλογραφίας του Δήμου Τρικκαίων».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Τηλ.: 24313 51203
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 21/12/2016
Αριθ. Πρωτ.: 68719

1_Επαναληπτική διακήρυξη

2_Περίληψη

3_Παραλαβή τευχών

4_Τιμολόγιο προσφοράς