Δήμος Τρικκαίων

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ της αριθμ. Πρωτ. 64835/13.11.2015 πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

11 Ιανουαρίου 2016
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ της αριθμ. Πρωτ. 64835/13.11.2015 πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Πράξη "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ"
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα,

Κατεβάστε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο