Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ της αριθμ. Πρωτ. 64835/13.11.2015 πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

11 Ιανουαρίου 2016
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ της αριθμ. Πρωτ. 64835/13.11.2015 πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Πράξη "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ" Continue Reading ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ της αριθμ. Πρωτ. 64835/13.11.2015 πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα,

Κατεβάστε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο