Δήμος Τρικκαίων

Επέκταση φωτισμού στον Δίλοφο

22 Οκτωβρίου 2019

Με 7.250€ ο Δήμος Τρικκαίων επεκτείνει τον δημοτικό φωτισμό στον Δίλοφο. Πρόκειται για έργο που αφορά σε τοποθέτηση φωτιστικών στον ανώνυμο δρόμο προς Δίλοφο, με νέους σιδερένιους ιστούς ύψους 7,5 μ. ο καθένας. Πρώτα θα γίνουν οι εργασίες για την καθαίρεση της πλακόστρωσης και στη συνέχεια η τοποθέτηση των μεταλλικών πλαισίων στο έδαφος, των ιστών, των καλωδιώσεων και των φωτιστικών σωμάτων τύπου LED. Το πλήρες όνομα του έργου είναι «Βελτίωση οδοφωτισμού στην ΤΚ Γοργογυρίου» και η ανάθεση έγινε στον κ. Γιώργο Παπαλόπουλο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το επόμενο δίμηνο. Ο Δήμος Τρικκαίων συνεχίζει τα έργα που διευκολύνουν και βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων και στα χωριά.

Από το γραφείο Τύπου