Δήμος Τρικκαίων

Επισκευές και συντήρηση στα διδακτήρια του Δήμου Τρικκαίων

31 Αυγούστου 2016
Άμεσες παρεμβάσεις σε όλα τα διδακτήρια για μικροεπισκευές, ξεκίνησε ο Δήμος Τρικκαίων.

Στο πλαίσιο σχετικής εργολαβίας, που μόλις πριν δέκα ημέρες υπογράφτηκε, ξεκίνησαν ήδη οι εργασίες στα διδακτήρια του Δήμου. Πρόκειται για τις εργασίες σε ολόκληρο το φάσμα των κτηριακών εγκαταστάσεων: στέγες, τουαλέτες, κάγκελα, ταβάνια, σοβάδες και οτιδήποτε απαιτηθεί, προκειμένου τα κτήρια να είναι ασφαλή για τους μαθητές.
Με τελικό ποσό τα 112.324,88, η συγκεκριμένη εργολαβία ήδη ξεκίνησε από το Πρίνος. Εκεί, στο Δημοτικό Σχολείο, γίνονται οι εργασίες για αποκατάσταση τμήματος της στέγης που εμφάνισε προβλήματα στατικότητας.
Ολες τις επόμενες ημέρες τα συνεργεία θα εργάζονται με πρόγραμμα, στη βάση των συγκεκριμένων υπόδειξαν των υπηρεσιών του Δήμου, με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες στα διδακτήρια.

Από το γραφείο Τύπου