Δήμος Τρικκαίων

Εργα καθημερινότητας στον Παλαιόπυργο

27 Σεπτεμβρίου 2017
Πλακοστρώσεις στους δρόμους

Σημαντικές βελτιώσεις στην καθημερινότητα πολιτών στον Παλαιόπυργο, από έργο που δημοπρατήθηκε από τον Δήμο Τρικκαίων. Με προϋπολογισμό 60.000 ευρώ από χρήματα του Δήμου – δηλαδή των πολιτών, στους οποίους επιστρέφονται ποσά μέσω έργων -, υπογράφτηκε σύμβαση για το έργο «Πλακόστρωση κεντρικών δρόμων Παληοκάστρου του Δήμου Τρικκαίων». Η σύμβαση υπογράφτηκε από τον Δήμαρχο Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου και τον εκπρόσωπο της εταιρείας Π. Σγουραλής και Σία, ανάδοχο του έργου με έκπτωση 41,96%, την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017.
Οι εργασίες  αναφέρονται σε τμήματα  πεζοδρομίων τα οποία ανάλογα  με το σημείο που βρίσκονται είτε έχουν έτοιμη υπόβαση τσιμέντου και κράσπεδα, είτε χρειάζονται πλήρη κατασκευή, τσιμέντο, κράσπεδα κλπ. είτε έχουν ήδη τελική επιφάνεια τσιμέντου σε κακή όμως κατάσταση οπότε  χρειάζεται καθαίρεση ώστε να τοποθετηθεί πλακόστρωση σε τελικό ύψος πού να είναι ίδιο με το ύψος του υπάρχοντος κρασπέδου.
Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στην παραγωγή ολοκληρωμένου έργου, δηλαδή πεζοδρομίων με τελική επίστρωση με πλάκες τσιμέντου.

 

Από το γραφείο Τύπου